با ذخیره ساز های دکاس از داده های خود در مقابل باج افزار محافظت کنید

با ذخیره ساز های دکاس از داده های خود در مقابل باج افزار محافظت کنید

امروزه باج افزار ها به تهدیدی جدی برای داده های شخصی و سازمانی تبدیل شده اند. حتی داده هایی که در فضاهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه ذخیره شده اند نیز از [...]
بیشتر بدانید با ذخیره ساز های دکاس از داده های خود در مقابل باج افزار محافظت کنید