سرورهای سری HPE ProLiant ML 100 - سرورهای ایستاده به منظور استفاده در شرکت‌های کوچک و متوسط و یا شعب و نمایندگی‌های سازمان‌ها، با قابلیت گسترش پذیری بهتر نسبت به سری HPE ProLiant MLx0