چالش‌های ذخیره‌سازی شرکت خود را توسط راه‌کارهای ذخیره‌سازی HP برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط برطرف کنید. سیستم ذخیره‌سازی HPE MSA در زیرساخت IT کسب و کارهای مختلف با سیستم‌های عامل مختلف در سرتاسر دنیا تعبیه شده است تا این زیرساخت‌ها را تقویت و در هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری صرفه جویی به عمل آورد. این راه‌کارها هم‌چنین شامل امکانات نرم‌افزاری ویژه‌ می‌گردد که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی سیستم کسب و کار شما می گردد.

ذخیره ساز های TAPE HP

اطلاعات بیشتر

ذخیره ساز های SAN

اطلاعات بیشتر

ذخیره ساز های NAS

اطلاعات بیشتر

ذخیره ساز های DAS

اطلاعات بیشتر