سرورهای HP، تجهیز شده توسط کنترلرهای HPE Smart Array، بیشترین Uptime و عملکرد پردازش داده را برای شما فراهم می‌کنند تا بهترین نتیجه را از سرمایه‌گذاری در قسمت IT بگیرید.