سرورهای DL به صورت رک‌مونت عرضه می‌شوند. این سرورها تعادلی از قدرت پردازش و Density ارائه می‌دهند.